NyhetsarkivRedovisningen av Rehabiliteringsresultat hos Holmsund
(20070126)

TCM Institute har tecknat avtal med Umeå Kommun ang. rehabilitering och smärtlindring.
Vårt samarbete har påbörjats inom detta område med olika förvaltningar i Umeå Kommun. Här redovisar vi resultat i korthet med Holmsund KDF.

30 st. anställda vid Holmsund/Obbola KDF, fördelade på 28 st. kvinnor och 2 män, har fått förebyggande/rehabiliterande behandlingsinsatser vid TCM Institute under perioden 2003-2006. 19 medarbetare har varit aktuella för förebyggande insatser. 11 medarbetare har varit deltidssjukskrivna vid behandlingsstarten.

Resultaten har varit mycket positiva. Behandlingsinsatserna har varit kostnadseffektiva d.v.s. av de 19 anställda som var i riskzonen för långtidssjukskrivning. Har alla förutom en kunnat fortsätta sitt arbete på 100%.

Sjukskrivningarna minskade med 76% för de 11 medarbetare som var hel/deltidssjukskrivna vid behandlingsstarten. Några av de heltidsjukskrivna har börjat arbeta heltid.

Framgångsfaktorer inom rehabilitering är:
  • Snabbt mottagande vid TCM Institute
  • Proffesionellt bemötande
  • Täta uppföljningsträffar med den anställde, arbetsledare,
    rehabiliteringshandläggare på TCM och ibland med ansvarig läkare.
  • Krav på den anställde, ofta i kombination med support från
    TCM Institute
TCM Institute ser fram emot en fortsatt och bredare samverkan med Umeå Kommuns rehabiliteringsarbete.


Skolförvaltningen satsar på förebyggande vård
(20070125)

Kurs i stretching
Förebyggande friskvård för personal i måltidsservice
För- & grundskoleförvaltningen, Umeå Kommun.

TCM Institute, håller utbildning i stretching för de anställda inom måltidsservice. Denna insats skall leda till minskade belastningsskador hos personalen.
TCM har utarbetat ett skräddarsytt stretching- och avslappningsprogram som tar ca 15 minuter att genomföra. Vi kommer till personalens arbetsplats och undervisar hela programmet under tre tillfällen. Det är sedan viktigt att personalen utför programmet dagligen för maximal effekt.

Forskning visar att....
En ny forskningsstudie från arbetslivsinstitutet i Umeå visar att rörelse- och positionssinnet försämras vid monotona arbeten. Därmed uppstår efter en tid belastningsskador. En annan välkänd faktor för hälsoproblem är stress. Våran vardag är mer eller mindre uppfylld av stress och den är svår att undvika. Det är förmågan att hantera stress som är viktigt för vår hälsa. Kan man inte hantera stress på ett bra sätt kommer det att skapa hälsoproblem så som högt blodtryck, hjärtproblem, arthritis, magproblem, sömnproblem, huvudvärk, värk och spänningar i kroppen, etc. För att bryta ett stressmönster är bla avslappningstekniker effektivt. När vår hälsa redan påverkats negativt av dels monotont arbete, dels stress kan vi aktivt bearbeta de spänningar som uppstått med avslappning och stretching för att på så sätt undvika bestående hälsoskador.

Att förebygga med stretching
Monotona arbetsmönster i t ex skolkök har skapat rygg- axel- och nackbesvär hos många i personalen. Dessa personer är även utsatta för en hel del stress på sin arbetsplats.
Med hjälp av enkla rörelseövningar, mjuk stretching, andningstekniker och avslappningsmeditation kan man bryta monotona rörelsemönster och stress. Dessutom förbättras rörelse- och positionssinnet. Spänd muskulatur får lättare att slappna av och stressnivån kan sänkas. Detta är en mycket ekonomisk, enkel och effektiv metod att förebygga vissa typer av arbetsrelaterade skador.


Schemalagd stretching i Holmsund
(20060119)

I Holmsund fokuserar kommunen på förebyggande hälsoinsatser genom att anlita TCM.

En nygjord forskningsstudie från Arbetslivsinstitut i Umeå visar att rörelse- och positionssinne försämras vid monotona arbeten, och då uppstår efter en tid belastningsskador. Monotona arbetsmönster i t ex köksarbete har skapat nack- axel och ryggbesvär hos kökspersonalen.

Kök i Holmsund hade den 19 januari 2006 bjudit in Adelphos Healthcare för att instruera personalen i hur man på ett enkelt sätt kan förebygga belastnings- och förslitningsskador genom att systematiskt träna stretching rörelser.

TCM har utarbetat ett skräddsytt stretching program som enkelt kan utföras på arbetsplatsen av kökspersonal i Holmsund. Det är en mycket ekonomisk, enkel och effektiv metod att förebygga vissa typer av arbetsrelaterade skador. Med hjälp av enkla rörelseövningar och mjuk stretching kan man bryta monotona rörelsemönster vid olika typer arbeten. Dessutom förbättras rörelse- och positionssinnet och spända muskler kan lättare slappna av.

De 19 anställda som deltog var mycket positiva till initiativet. Det kommer nu att bli rutin för personalen att dagligen träna 10-15 minuter varje dag eftersom kommunen har schemalagt dessa aktiviteter på ordinarie arbetstid.

Tillsammans med TCM, ska Kommun i Holmsund följa upp och utvärdera resultatet av detta om 4 månader.


Avtal med Umeå kommun (20050901)

TCM Institute har, 05-09-01 tecknat ett avtal med Umeå kommun.
Avtalet avser smärtbehandling och rehabilitering i form av olika typer av behandlingar, rådgivning och hjälp till självhjälp vid smärtillstånd.
För att få tillgång till våra tjänster, gäller det för den anställde att kontakta respektive enhetsansvarig och förklara sitt tillstånd. Enhetsansvarig tar då i sin tur kontakt med oss på adelphos för beställning av lämplig tjänst.
TCM Institute hälsar er hjärtligt välkomna.

 
Huvudkontor > Västra Norrlandsgatan 19
903 29 Umeå

Tel: 090 - 77 81 71
Fax: 090 - 77 81 76
Mail: info@tcmakupunktur.com