NYHETER


TCM Institute är ett företag som arbetar med människors hälsa och livskvalitet.

Vi har en helhetssyn på människan, vilket är den viktigaste ledstjärnan i vårat arbete. På TCM kan därför den enskilda människan mötas av såväl den österländska traditionella kinesiska medicinen som den västerländska skolmedicinen samt moderna västerländska psykologiska och sociala metoder.

Genom integrerade arbetsmetoder och medicinska kompettenser kan vi erbjuda en unik och mycket effektiv förebyggande, behandlande och rehabiliterande vård.

I Sverige domineras hälsovård och vårdutbud av den västerländska medicinen. Detta förhållande gäller oavsett om man betraktar primärsjukvård, företagshälsovård, akutsjukvård, rehabilitering, etc. De senaste åren har dock ett ökat intresse märkts för alternativa behandlingsformer, både från allmännheten och från politiskt håll.


Till de alternativa behandlingsformerna hör traditionell kinesisk medicin (TCM), vilket är den ”alternativa” medicinen som kanske uppmärksammats mest internationellt. Skolor har etablerats i de flesta länder, några med statligt stöd. Seriös forskning har tagit fart och varje år arrangeras stora internationella konferenser både i Kina och i västvärlden. TCM är på väg att bli en viktig del av den globala hälso- och sjukvårlden.

 
Huvudkontor > Västra Norrlandsgatan 19
903 29 Umeå

Tel: 090 - 77 81 71
Fax: 090 - 77 81 76
Mail: info@tcmakupunktur.com